Om skolan
 
Hösten 2005 startade vi Rosendalsgymnasiet i Läkemedelsverkets tidigare lokaler. Skolan är från början planerad och utrustad för att ge så goda förutsättningar som möjligt för ett kreativt arbetssätt.         Läs mer om:
• Presentationsfolder
• Pedagogisk grundsyn
• Prisbelönta pedagoger
• Hur du hittar hit

 
Om skolan
Hösten 2005 startade vi Rosendalsgymnasiet i Läkemedelsverkets tidigare lokaler. Skolan är från början planerad och utrustad för att ge så goda förutsättningar som möjligt för kreativa arbetssätt. Arbetssätt som gynnar våra elevers måluppfyllelse och på bästa sätt förbereder dem för vidare studier. Vi erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Språkintroduktion. Läs mer om Rosendal och våra program i vår presentationssfolder. Du hittar den här.
 
 
Vår pedagogiska vision
Via länken till höger kan du ta del av vår pedagogiska grundsyn: Tio teser. Där formulerar vi hur vi ser på varandra som medarbetare och elever och hur vi tänker kring lärande. Du hittar den här För oss är det viktigt att hela tiden utvecklas som professionell organisation men framförallt är det trivseln och lusten för lärande som är vår viktigaste plattform! Vår viktigaste resurs är våra elever och vi själva som personal. Många av våra pedagoger är också prisbelönta. Läs mer här »
 
 
Flexibla grupper och schemalösningar.
Att alltid arbeta i 32-grupper tror vi inte är optimalt. Vi grupperar istället våra elever i klasser om 20- elever som en del av sin tid arbetar i 40-grupp, enskilt eller i andra gruppstorlekar. Härigenom skapar vi goda förutsättningar för elever och lärare att mötas med hög kvalitet och variation. Längre fördjupningar eller ämnesövergripande projekt underlättas av vårt tisdagsschema som utgörs av sammanhängande block om en halv eller en hel dag. Våra lokaler och vår digitala miljö understödjer detta arbete.
 
 
Vi ser gärna också att du som elev trivs så bra på skolan att du vill göra ditt mesta skolarbete på plats och därigenom slipper så mycket hemarbete.
 
 
Universitetskontakter
Rosendalsgymnasiet ligger strategiskt beläget på Campusområdet, med två universitet i den omedelbara närheten. Några av våra lärare är rekryterade från Uppsala universitet där de fortfarande har kvar delar av sin tjänst.
 
 
Rutiner och arbetsplaner
Om du är mer nyfiken på hur vi arbetar är du välkommen in på vårt intranät "Rosnet" och studera våra arbetsplaner och policydokument. Du hittar dem här.
 
 

 
 
«tillbaka